Leesbegeleiding

Het lezen speelt bij alle vakken in de schoolcarrière van kinderen een grote rol. Kinderen die door wat voor problemen dan ook moeite hebben met lezen, voelen zich vaak toch onzeker. Om deze onzekerheid tegen te gaan biedt de praktijk ondersteuning om kinderen die wat meer moeite hebben met het leesonderwijs, op een individuele basis, kortdurend, extra te begeleiden.

Methodiek

Voor de leesbegeleiding maak ik gebruik van de RALFI methode. De kinderen krijgen teksten die inhoudelijk interessant zijn en bovendien zijn het teksten van hogere AVI niveaus dan waar zij op school uit lezen. Dit is de aanpak van RALFI lezen, wat inmiddels opmerkelijke resultaten heeft opgeleverd. De resultaten zijn goed en dat werkt zeker motiverend voor het kind.

Doelgroep

De leesbegeleiding is bedoeld voor de volgende doelgroep:

  • Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 7 – 13 jaar waarbij Nederlands ofwel de eerste of tweede taal is

Doel van leesbegeleiding

Het doel van RALFI lezen is het verbeteren van de vloeiendheid en daarmee het leesniveau. Het is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen waardoor het AVI niveau niet genoeg vordert. Het lezen versnelt en automatiseert niet.

Het stappenplan

U als ouder neemt contact op met de praktijk. Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen en de mogelijkheden zijn. Ik geef aan wat ik voor u kan betekenen. Naar aanleiding van het intakegesprek worden er verdere afspraken gemaakt.

*Aangezien het RALFI lezen 5 sessies per week behoeft, vragen we de ouders gedurende de rest week de tekst samen te lezen. Natuurlijk krijgt u hiervoor gerichte instructie.