Rekenbegeleiding

Waar sommige kinderen problemen hebben met taal, lopen andere kinderen achterstand op met rekenen. Om problemen op de middelbare school te voorkomen is het belangrijk dat de basis goed is en de achterstand zo klein mogelijk is. Daarom biedt de praktijk rekenbegeleiding.

Methodiek

De rekenbegeleiding bestaat uit drie fases:

  • Materiële fase
  • Verbale fase
  • Mentale fase

Gedurende deze fases wordt gebruik gemaakt van veel verschillend materiaal. Echt leren doet een kind pas door zelf te doen, de handeling zelf uit te voeren. Belangrijk hierbij is het manipuleren van objecten.Een materiële handeling wordt vorm gegeven door het werken met concreet materiaal (blokjes – abacus etc). Het is voor een kind heel belangrijk dat de materiële fase (werken met materiaal) goed is doorlopen alvorens over te gaan naar de verbale en later naar de mentale fase.

Bij de materiële fase lossen de kinderen al handelend de sommen en/of bewerkingen op, vervolgens verwoorden ze deze handelingen. Deze fase is een voorbereiding op de mentale fase, omdat hij concreet is en derhalve veel houvast biedt. Als deze fases goed verlopen zijn is de stap naar de mentale fase veel geleidelijker. De verbale handeling is een fase die zowel goed controleerbaar als stuurbaar is. Als het kind hardop de handelingen verwoordt, kan de leerkracht, indien nodig, direct ingrijpen.

Een mentale handeling is altijd een weerspiegeling van een materiële handeling ( Het zich denken van de materiële – verbale handeling, volgens Gal’perin).

Doelgroep van rekenbegeleiding

De rekenbegeleiding is bedoeld voor de volgende doelgroep:

  • Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 – 13 jaar

Het stappenplan

U als ouder neemt contact op met de praktijk. Er zal dan een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. U geeft zo goed mogelijk aan wat de problemen zijn. Het is handig om wat oude rekenschriften mee te nemen. Meegebracht schoolwerk werkt altijd verhelderend om problemen in kaart te brengen.

Vervolgens is er een intake gesprek met uw kind. De inbreng van uw kind is belangrijk, omdat hij/zij aan kan geven hoe zijn/haar denkproces is.

In onderling overleg wordt er, met uw toestemming, contact opgenomen met de leerkracht van uw kind. Wanneer er duidelijk aangegeven kan worden welke rekenstrategieën voor problemen zorgen, gaan we met deze specifieke problemen starten. Dit om onnodig toetsen te voorkomen.

Met behulp van een handelingsplan, waarin staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is en welke rekenproblemen wij behandelen, gaan wij aan de slag. In het handelingsplan wordt een duidelijk doel gesteld en staat er op papier wat de begeleiding precies in zal houden.