Sociale vaardigheidstraining Samen Sterk

Kinderen leren in de loop van hun leven om op een prettige en respectvolle manier met andere mensen om te gaan. Om goed te kunnen samenwerken en samenspelen is het belangrijk dat ze vaardigheden beheersen zoals: contact maken, luisteren naar een ander, je mening durven geven, omgaan met kritiek en conflicten, baas zijn over je gevoelens en emoties. Als je deze vaardigheden onder de knie hebt ben je sociaal vaardig.

Ervaringen die kinderen opdoen hebben veel invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling. Negatieve ervaringen of onbegrip voor het unieke karakter van het kind, doen het zelfvertrouwen meestal geen goed. Kinderen kunnen strategieën ontwikkelen om niet nog eens negatieve ervaringen op te doen. Sommige kinderen trekken zich terug, anderen bijten van zich af of spelen de clown. Welke strategie een kind ook ontwikkelt, hij of zij komt er op den duur niet echt verder mee.

Negatieve ervaringen horen bij het leven. Het is de kunst om er goed mee te leren omgaan, zodat je er sterker uitkomt.

Op school, waar veel leerlingen bijeen zijn, komt het nog wel eens voor dat kinderen ondergesneeuwd raken. Daarentegen zien wij ook kinderen die zich soms dominanter opstellen dan nodig is. Hierdoor kunnen onnodige conflicten ontstaan. Beide groepen kinderen zouden beter gebruik kunnen maken van hun sociale vaardigheden. Sociaal vaardig wil zeggen: Goed met jezelf en anderen om kunnen gaan. Hierbij denken wij aan:

 • je eigen mening durven geven
 • je eigen grenzen duidelijk aan kunnen geven
 • de grenzen van anderen respecteren
 • gevoelens uiten en je emoties kunnen verwoorden
 • contact maken en onderhouden met leeftijdsgenoten

Het is belangrijk dat een kind zich geaccepteerd voelt en sociale vaardigheden hebben hier alles mee te maken. Sociale vaardigheden hebben invloed op het zelfbeeld van het kind, het beeld dat anderen van hem hebben en op het zelfvertrouwen. Dit zijn belangrijke ingrediënten om de cognitieve prestaties te vergroten.

Doelgroep

De sociale vaardigheidstraining Samen Sterk is bedoeld voor de volgende doelgroep:

 • Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 – 13 jaar

Doel van de sociale vaardigheidstraining

De training Samen Sterk is opgezet om kinderen te leren beter gebruik van hun sociale vaardigheden te maken. Dit heeft effect op het zelfbeeld van kinderen en zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Om kinderen beter gebruik van hun sociale vaardigheden te laten maken worden oefeningen gedaan welke zich richten op de volgende thema's:

 • Afkoelen
 • Bemiddelen
 • Excuses maken
 • Hulp vragen
 • Leren luisteren
 • Onderhandelen
 • Vriendschap sluiten

Naast de bovenstaande thema's richt de training zich ook op het aanleren van ontspanningsoefeningen. Het doel van de ontspanningsoefeningen is om de kinderen bewuster maken van bestaande en opkomende spanningen en de manier om deze de baas te blijven. Het gebruik van ontspanningsoefeningen kan angst reduceren, concentratie verbeteren, de zelfcontrole stimuleren, het zelfbeeld versterken. Tijdens de training leren de kinderen hoe zij hun spieren kunnen ontspannen.

Voor meer gedetailleerde informatie over sociale vaardigheid zie mijn website sovacursus.nl met de volgende onderwerpen:
Positieve beloningsmanagement – criteria sociale vaardigheidscursus – oplossingsstrategieën.