Doelgroepen en prijzen

De trainingen en begeleidingen die door Praktijk Inside Out worden gegeven:

Concentratietraining Hocus Focus

€ 240,- p.c.

Doelgroep
Basisschoolleerlingen groep 3 tot en met 8. Leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Aantal bijeenkomsten
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 45 minuten. Twee wekelijkse bijeenkomsten, na twee weken volgt de derde bijeenkomst. De vierde bijeenkomst bespreken we in onderling overleg.

Bijzonderheden
Thuiswerk opdrachten; 5 á 10 minuten per dag.

Workshop Neuro linquistisch programmeren

€ 125,- / 845,-zie bijzonderheden

Een interactief lesprogramma waarbij theorie, demonstraties en het in praktijk brengen van de aangeleerde strategieën afwisselend plaatsvinden.

Doelgroep
Leerkrachten, ouders en studenten kortom iedereen die geïnteresseerd is in het aanleren van nieuwe communicatie vaardigheden zodat de communicatie nog effectiever verloopt.

Doelstelling:

 • Contacten doelgerichter en efficiënter laten verlopen;
 • Meer inzicht krijgen in eigen denk- en leerstijlen en die van anderen;
 • Vragen stellen m.b.v. een bepaalde strategie;
 • Handvatten voor cursisten om doelmatig te observeren en non-verbale taal integreren in gesprekken;
 • Herkennen van de verschillende representatiesystemen;
 • Communicatie en het effect daarvan op gedrag en gevoel.

Aantal bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 5 uur.

Bijzonderheden
Wanneer de workshop in eigen praktijk wordt gehouden bestaat de groep uit maximaal 6 personen. De kosten zijn dan € 125,-- p.p.

Workshop op locatie (tijden kunnen aangepast worden): 15 deelnemers, kosten studiedag 5 uur € 845,--

Neuro Linguistisch Programmeren

€ 80,- p.u.

NLP is een methode om te begrijpen hoe andere mensen denken en welk effect dat heeft op je gedrag en je gevoel. NLP gaat vooral in op de vraag: Hoe komt het dat we doen wat we doen en hoe kunnen we, als ons gedrag niet meer effectief is, dat positief veranderen. We beschikken zelf over alle hulpbronnen die we nodig hebben om te bereiken wat we willen en door coaching met NLP technieken leer je die hulpbronnen toe te passen, je eigen ervaringen staan centraal.

Doelgroep
Volwassenen met een hulpvraag.

Aantal bijeenkomsten
Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie. Het komt regelmatig voor dat 3 sessies voldoende zijn om de technieken en strategieën eigen te maken.

Bijzonderheden
Op de eerste afspraak houden we een intakegesprek, waarbij uw hulpvraag centraal staat. Vervolgens gaan we aan de slag met de verschillende technieken en strategieën passend bij uw hulpvraag. Oplossingsgericht, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en talenten.

Faalangstcursus 'De vlindercursus'

€ 285,- p.c.

Doelgroep
De faalangsttraining van de vlindercursus is voor Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 – 13 jaar.

Aantal bijeenkomsten
Onderbouw groep 2 – 3: 6 lessen van 1 uur en 15 minuten.
Bovenbouw groep 4 – 8: 2 lessen van 1 uur en 4 lessen van 1 ½ uur.

Bijzonderheden
Voor de aanvang van de faalangsttraining de Vlindercursus wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd. De cursus is inclusief werkboek en een grote smiley emotie poster.

Weerbaarheidstraining - Sociale vaardigheid

€ 285,- p.c.

Opkomen voor jezelf is goed, het is de manier waarop je het doet!

Doel van de weerbaarheidstraining / sociale vaardigheidstraining Het belangrijkste doel van de weerbaarheidstraining Samen Sterk is dat een kind weer positief over zichzelf en de ander leert denken. Hierdoor hebben kinderen minder last van sociale stress. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en zitten weer beter in hun vel. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen na het volgen van de weerbaarheidstraining zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is dat kinderen niet alleen meer zelfvertrouwen hebben gekregen, beter voor zichzelf kunnen en durven op te komen maar vooral ook dat zij de aangereikte handvatten handig en snel kunnen en durven in te zetten in diverse sociale situaties. Hierdoor komt er tijd en energie vrij voor het leren. Ze hoeven nu minder aandacht te schenken aan hun omgeving en wat anderen eventueel zouden kunnen denken. Er is meer aandacht voor het leren leren.

Doelgroep
De weerbaarheidstraining / sociale vaardigheidstraining Samen Sterk is voor basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 – 13 jaar.

Aantal bijeenkomsten
Onderbouw groep 2 – 3: 6 lessen van 1 uur en 15 minuten.
Bovenbouw groep 4 – 8: 2 lessen van 1 uur en 4 lessen van 1 ½ uur.

Bijzonderheden
Voor de aanvang van de sociale vaardigheidstraining Samen Sterk wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd. De cursus is inclusief werkboek en een grote smiley emotie poster en het sociale vaardigheids kwartetspel Samen Sterk.

Steunles

€ 40,- p.u.

Doelgroep
Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 – 13 jaar.

Aantal bijeenkomsten
Op basis van afspraken gemaakt tijdens intakegesprek.

Bijzonderheden
Een aantal vakken staan nader uitgelegd op de site, maar voor de overige schoolvakken kan ook ondersteuning geboden worden. De prijs is exclusief een tussentijdse evaluatie a € 25,-.

Leesbegeleiding (RALFI lezen)

€ 25,- per 30 min.

Doelgroep
Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 7 – 13 jaar.

Aantal bijeenkomsten
Op basis van afspraken gemaakt tijdens intakegesprek.

Bijzonderheden
Extra instructies voor ouders zijn inbegrepen in het af te nemen pakket.

Inside Out training

€ 80,- p.u.

Doelgroep
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen.

Aantal bijeenkomsten
De Inside Out training bestaat uit 5 lessen van 1.15uur. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een training van 3 bijeenkomsten van 2 uur. Deze individuele training kost € 395,-.

Bijzonderheden
Het is altijd mogelijk om de training met een extra losse les uit te breiden.

Workshop ouders: Begeleiden en omgaan met faalangst bij kinderen en tieners

€ 155,- p.p

Doelstelling:

 • Bewustwording van ouders vergroten met betrekking tot faalangst. Ouders stil laten staan bij de faalangst van hun kinderen zowel bij kinderen die onderpresteren als kinderen die goed presteren
 • Meer aandacht voor signalen van faalangstige kinderen. Je bevordert hierdoor het positief zelfbeeld van de kinderen alsmede het positief gedrag thuis en op school
 • Ouders zien veel signalen en tactieken die faalangstige kinderen gebruiken maar leggen niet altijd de connectie met faalangst
 • Ouders zelf weer laten ervaren wat onzekere situaties met een mens kan doen (lichamelijke reacties)
 • Verrijkingstheorie met betrekking tot faalangst

Workshop

 • Theoretische informatie faalangst (drie soorten faalangst worden kort aangestipt)
 • Irreële gedachten (ontstaan van angst)
 • Angst en adrenaline (reactie van het lichaam op angst). Werking van de hersenen
 • Tactieken die faalangstige kinderen gebruiken – vermijdingstactieken
 • Signalen die faalangstige kinderen afgeven
 • Positief zelfbeeld
 • Handvatten voor ouders – waaronder rationele emotieve training

Werkbladen

 • Vermijdingstechnieken van kinderen inventariseren
 • Persoonlijke kenmerken van kinderen inventariseren
 • Talentenwerkblad, een werkblad voor zelfreflectie
 • Word je gedachten de baas, onderzoek je gedachten en overtuigingen
 • Kernovertuigingen uitdagen
 • Lastige situatie op eigen niveau, waarbij je gehinderd werd door eigen gedachten

Aantal bijeenkomsten
Eéndaagse workshop van 10.00 – 15.00 uur.

Bijzonderheden
Kosten inclusief syllabus, thee en koffie.

Workshop leerkrachten - Signaleren, begeleiden en omgaan met faalangst op school

€ 545,-

Deze workshop is goed inzetbaar op een studiedag (4 uur). Uitbreiding van de workshop behoort ook tot de mogelijkheden. De uitbreiding bestaat uit oefeningen; demonstraties en tips met betrekking tot NLP technieken. De te leren vaardigheden zijn handig en direct inzetbaar in een klassensituatie en bij oudergesprekken.


Doelstelling:

 • Bewustwording van begeleiders, m.b.t. faalangst bij anderen, vergroten door middel van verrijkingstheorie faalangst;
 • De signalen en tactieken van faalangstigen herkennen, alsmede de vermijdingstactieken die ze inzetten. Connectie gedrag versus faalangst onderkennen;
 • De gevoelens horende bij de signalen en technieken omdraaien en weer positief inzetten bij dezelfde bezigheden;
 • Inzicht in de verschillende denk- en leerstijlen, het kunnen inzetten van de denkstijl passend bij de persoon;
 • Ervaren wat onzekere situaties lichamelijk teweeg brengen.

Bijzonderheden
Maximum aantal deelnemers 20

Plaats
Op locatie

Zomercursus voor brugklassers

€ 80,- p.u.

Doelgroep
Op aanvraag van ouders en kinderen is de zomercursus voor brugklassers veranderd. We gaan op individuele basis aan de slag met handige strategieën die de kinderen heel makkelijk kunnen inzetten. Tal van vaardigheden worden geoefend en juist de onhandige strategieën die ze in het verleden gebruikten worden omgezet in handige strategieën. De kinderen gaan nu met nog meer zelfvertrouwen starten op de middelbare school.

* p.c is per cursus

U kunt tot minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak afzeggen. Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, wordt de afspraak volledig gefactureerd.

Ga voor vragen over de bovenstaande informatie of voor een offerteaanvraag naar het Contactformulier.