banner

Steeds meer bewust worden wat de impact is van je eigen gedachten en gevoelens op je gedrag.

Wat is NLP?

Neuro - Het zenuwstelstel waarmee ervaringen worden ontvangen en via de vijf zintuigen worden verwerkt. Linquistisch - Taal en non-verbale communicatiesystemen waarmee de zintuiglijke waarnemingen worden gecodeerd en georganiseerd en daardoor betekenis krijgen. Programmeren - De vaardigheid om onze communicatie en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat ze specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken.

NLP

NLP is een methode om te begrijpen hoe andere mensen denken en welk effect dat heeft op je gedrag en je gevoel. NLP gaat vooral in op de vraag: Hoe komt het dat we doen wat we doen en hoe kunnen we, als ons gedrag niet meer effectief is, dat positief veranderen. We beschikken zelf over alle hulpbronnen die we nodig hebben om te bereiken wat we willen en door coaching met NLP technieken leer je die hulpbronnen toe te passen, je eigen ervaringen staan centraal.

NLP en coaching

Mensen leren spelenderwijs al op jonge leeftijd op een automatische en natuurlijke manier denken. Door je eigen manier van denken gedraag je je op een bepaalde manier. Sommige gedachten die vroeger nuttig werkten kunnen nu belemmerend werken.

Wie kent het zinnetje niet? “Kinderen die vragen worden overgeslagen”. Het gevolg is dat sommige mensen het nog steeds lastig vinden om hulp te vragen.

NLP zorgt voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Een nieuwe kijk geeft nieuwe mogelijkheden om je doelen te bereiken. NLP zorgt voor nieuwe communicatieve vaardigheden zodat de communicatie met anderen effectiever verloopt. NLP leert je minder snel te oordelen. Zowel over jezelf als over anderen.

Coaching met NLP technieken

Tijdens het coachingstraject kijken en bekijken we je overtuigingen, gewoontes en je gedrag. We gaan na waar dat vandaan komt en of dat nu nog functioneel is. Op deze manier leer je op een andere manier te kijken naar je eigen gedrag en om er anders mee om te gaan. Je leert ander effectief gedrag te ontwikkelen. Op korte termijn ben je in staat het beste in jezelf en anderen te ontdekken.

Door coaching met NLP technieken krijg je inzicht in je eigen denk- en leerstijlen. Je wordt weer meer bewust van de invloeden die eigen zintuigen, gedachten en gevoelens opleveren, waardoor je op een structurele manier naar ervaringen en gebeurtenissen kijkt en er in de toekomst er anders mee omgaat. Hierdoor ontwikkel je nieuwe gewoontes die gelukkiger maken. Zaken worden weer op een handige en succesvolle manier aangepakt zoals:

  • Omzetten van beperkende overtuigingen naar versterkende overtuigingen
  • Verbeteren van communicatie met jezelf en anderen met positieve gevolgen
  • Verandering van ongewenste gewoontes of ongewenst gedrag zodat het passend gedrag wordt
  • Mooie herinneringen meenemen naar het heden en je toekomst inrichten zoals jij het zou willen
  • Positief omgaan met emoties
  • Plannen maken, doelen stellen
  • Verhogen van creativiteit
  • Verhogen van je zelfvertrouwen
  • Overwinnen van angsten en fobieën
NLP neemt jouw doel als uitgangspunt

Vaak wordt veel aandacht besteed aan hoe het zo gekomen is. Hierdoor blijf je praten over de vervelende en lastige situaties. Bij coaching met NLP technieken ga je zelf, met behulp van de coach, aan het werk om je eigen oplossingen te vinden. Je gebruikt je eigen hulpbronnen en met bepaalde technieken en strategieën wordt het steeds duidelijker hoe je je doel gaat bereiken. De persoon die de beste oplossingen kent en waar je het meeste van kunt leren, ben je zelf. NLP heeft een positieve en oplossingsgerichte kijk op het veranderen van je eigen gedrag. Je kijkt naar de mogelijkheden van iemand en maakt gebruik van de kracht van mensen. Kijken naar iemands mogelijkheden in plaats van iemands onmogelijkheden.

The society of Neuro Linquistisch Programming

Ik heb de trainingen NLP practitioner, NLP Master Practitioner en de NLP coach opleiding gevolgd bij de beste NLP trainers van Nederland (Ravisie). Zij zijn zelf opgeleid door Dr. Richard Bandler, de bedenker van NLP. Ik heb de trainingen succesvol afgerond en ben gecertificeerd en bevoegd uitoefenaar van NLP door de Society of Neuro Linguistic Programming.

Voorbeeldverslag 1 lezen van NLP coaching.

Voorbeeldverslag 2 lezen van NLP coaching.