banner

Training, begeleiding en workshops bij praktijk Inside Out te Den Haag

Met behulp van onderstaande trainingen c.q. begeleidingen krijg je extra ondersteuning en leer je jezelf met al je mogelijkheden nog beter kennen.

NLP technieken, handvatten en oplossingsstrategieën worden aangeboden voor uiteenlopende situaties die in je dagelijks leven regelmatig voorbij kunnen komen.

Je kunt steeds beter je eigen oplossingsstrategie inzetten, één die jou het beste vooruit helpt.

post
Faalangsttraining de Vlindercursus

De Vlindercursus is een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte training voor kinderen in de leeftijd van 5 – 13 jaar. Handvatten, technieken en tips worden gegeven en geoefend om je zelfvertrouwen te vergroten.

post
Inside Out Training

Met behulp van handvatten en technieken stuur je jouw eigen ontwikkeling en 'spring' je over jouw valkuilen.

post
Personal coaching met NLP strategieën

Veranderen na bewustwording. Door die bewustwording situaties in de toekomst anders en nog handiger aanpakken.

post
Sociale vaardigheid/weerbaarheid

Samen Sterk is een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte training voor kinderen in de leeftijd van 5 – 13 jaar. Handvatten, technieken en tips worden gegeven en geoefend zodat je nog beter met jezelf en anderen kan omgaan.

post
Concentratietraining Hocus Focus

Je leert invloed uit te oefenen op je eigen denk- en concentratievermogen, waardoor je met een nog betere focus aan de slag gaat.

post
Holistische kinderyoga

Door het toepassen van yoga ontstaat er meer rust in het hoofd en lijf van een kind.

post
Steunles

Stategieën en regels aanbieden passend bij de leer- en denkstijl van het kind.

post
Leesbegeleiding (RALFI lezen)

Een kortdurende leesbegeleiding om de vloeiendheid en het leesniveau te verbeteren.

post
Psychomotorisch remedial teaching

Remedial teaching voor kinderen tussen 3 en 18 jaar die moeilijkheden ondervinden met leerproblemen en motorische problemen.

post
Brugklastraining

Handvatten en technieken worden aangeboden om jezelf snel thuis te voelen in een nieuwe omgeving met andere kinderen.

post
Workshop NLP voor leerkrachten, SMW'ers

Aanleren van NLP technieken om iemands denken te sturen en gedrag positief te veranderen.

post
Kind begeleiden met faalangst

Als je aarzelt groeit je angst, wanneer je waagt groeit je moed.

post
Kinderen begeleiden met faalangst

Handvatten voor het signaleren en begeleiden bij faalangst in klassensituaties.