banner

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Praktijk Inside Out (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar cursisten. Indien je een training volgt bij de organisatie en je je persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Praktijk Inside Out, Zalmforelvijver 13 2492 MR Den Haag KvK 27 32 98 48 0000
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@praktijkinsideout.nl

 • 238

 • 2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens
  d) telefoonnummer
  e) e-mailadres

  2.2 In het kader van jouw website bezoek gebruiken we:
  a) Google Analytics

  2.3 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact en extra informatie over de te volgen trainingen. Ouders ontvangen een voortgangsrapport van de organisatie over hun kinderen wanneer zij jonger dan 12 jaar zijn. a) Naam en adres wordt gebruikt voor de facturering. b) Naam, adres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de training bewaard.

  2.4 De organisatie verwerkt de in sub 2.2 genoemde gegevens volgense de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het delen van informatie is uitgezet in Google Analytics en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

  3. Bewaartermijnen
  3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je training en tot maximaal een jaar na afloop van de training. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren.

  4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.