banner

Psychomotorisch remedial teaching

post
Psychomotorisch remedial teaching

Doelgroep: Leerlingen in de leeftijd van 5 - 18 jaar.

Aantal bijeenkomsten: Op basis van gemaakte afspraken tijdens het intakegesprek.

Om een leer- en/of ontwikkelingsprobleem zo goed mogelijk in kaart te brengen en te begeleiding volgen wij de onderstaande stappen.

Intake: gratis; Bespreken van de hulpvraag en de mogelijkheden.

  1. Screening; 1 sessie van 60 minuten a € 65,--. Afnemen van opdrachten en testen om beter inzicht te krijgen waar het kind vastloopt. De testonderzoeken kunnen dan nog gerichter worden uitgevoerd.
  2. Testonderzoek;1 sessie van 60 minuten a € 85,--. Het aantal sessies is afhankelijk van de eerste screeningsresultaten. Gemiddeld zijn dat 2 sessies. Dit onderzoek sluit aan bij de resultaten van de screening en is een uitgebreider vervolg op het screeningsonderzoek. Waar zitten de en mogelijkheden.
  3. Begeleidingsfase - Ervaren en ontdekken; Sessie van 60 minuten a €50,--.Na het adviesgesprek kan er direct gestart worden met de begeleiding. Tijdens de begeleiding wordt het kind, de ouders en de school betrokken bij het proces. Het remediëren doen wij op een motiverende actieve en speelse manier.
  4. Evaluatie na een sessie; Elke begeleiding eindigt met een kort gesprek. Handvatten en materiaal kunnen worden meegegeven, zodat uw kind thuis verder kan oefenen.
  5. Eind Evaluatie gesprek ;1 sessie van 30 minuten a € 25,--.