banner

Workshop faalangst voor leerkrachten

post

Doelstelling: Bewustwording van leerkrachten vergroten met betrekking tot faalangst. Leerkrachten stil laten staan bij de faalangst van kinderen zowel bij kinderen die onderpresteren als kinderen die goed presteren.

  • Meer aandacht voor signalen van faalangstige kinderen
  • Leerkrachten zien veel signalen en tactieken die faalangstige kinderen gebruiken maar leggen niet altijd de connectie met faalangst
  • Leerkrachten zelf weer laten ervaren wat onzekere situaties met een mens kan doen (lichamelijke reacties)

Aantal bijeenkomsten: Eéndaagse workshop van 10.00 – 14.30 uur op locatie. Het is een interactief programma waarbij theorie, opdrachten werkboek, demonstraties, filmpjes afwisselend, plaatsvinden. Flyer met meer gedetailleerde informatie wordt op verzoek toegestuurd.

€ 725,- max 20 deelnemers