banner
Brugklastraining

De brugklastraining is voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze training in sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen die zich o.a. minder snel op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze kunnen moeilijker vrienden maken, hebben snel ruzie zonder dat ze het willen en staan vaker alleen.

Juist in de vakantie is er sprake van een overgangssituatie, mensen zijn dan het meest gevoelig voor verandering. Het geleerde wordt dan makkelijker vertaald naar alledaagse situaties. De brugklastraining kan een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te maken op een andere school met leeftijdsgenoten.

In de brugklastraining leren de kinderen positief te denken en worden op een ontspannen en speelse wijze de volgende vaardigheden aangeleerd:

  • Contact leggen met andere kinderen
  • Opkomen voor jezelf (assertiviteit)
  • Omgaan met plagen en pesten
  • Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik

Ga naar het Contactformulier voor een vrijblijvende informatieaanvraag.