banner
Concentreren kun je leren

Iedereen heeft weleens een slechte dag of is wat meer vermoeid dan anders. Er is geen reden om je meteen zorgen te maken als je kind zich af en toe niet kan concentreren. Wanneer je merkt dat je kind vaker problemen heeft om zich langere tijd te kunnen concentreren is het handig om actie te ondernemen, want: concentreren kun je leren.

Wanneer je constructief aan het werk gaat om de concentratie te verbeteren voorkom je dat je kind een leerachterstand ontwikkelt en, nog belangrijker, dat kinderen gaan denken: ‘Ik kan dat niet! Het lukt mij niet’. Wanneer er geen succeservaring is, kan de motivatie verdwijnen om een taak nogmaals te proberen. Kortom: er ontstaat een vicieuze cirkel.

Capaciteit voor probleemoplossing wordt minder

Wanneer je goed geconcentreerd aan het werk bent, richt je je aandacht op datgene wat je wilt onthouden. Je kunt het vergelijken met een gebundelde lichtstraal (zaklantaarn) die alleen een bepaald deel verlicht, zodat de details goed zichtbaar zijn. Wanneer de lichtstraal juist breed is en een groot vlak verlicht zie je geen details. Dit gebeurt ook wanneer je minder geconcentreerd bent.

De vaardigheid om te kunnen concentreren is een voorwaarde voor al het leren. Een vaardigheid kun je leren, waardoor je de aandacht nog beter op de leerstof kan richten en verwerken.

Training

Door training kan de concentratie bevorderd worden. Je kunt het vergelijken met een lichamelijke training. Als spieren niet worden gebruikt, verslappen ze. Het prestatievermogen neemt af als deze niet steeds getraind worden. Voor een marathon train je vaak en regelmatig voordat je deze ook daadwerkelijk kunt uitlopen. Dit geldt ook voor ‘geestelijke spieren’. Oefen zoals je dat voor een sport of het bespelen van een muziekinstrument zou doen. Met geduld en regelmatig oefenen heb je het meeste effect.

De concentratietraining Hocus Focus

Praktijk Inside Out biedt een training voor het verbeteren van het concentratievermogen: Hocus Focus. De training is bedoeld voor leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs. Hocus Focus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 45 minuten.

We starten met NLP coaching waarbij de kinderen werken met onderwerpen als: de ‘concentratieknop’, doelen stellen, plannen maken en uitvoeren, motivatie, wat motiveert je om je doel te bereiken. Vervolgens gaan we aan de slag met allerlei concentratie bevorderende oefeningen, zowel motorisch, cognitief als creatief. Voor een deel wordt er gebruik gemaakt van een werkboek met cognitieve en creatieve oefeningen. Een ander deel komt uit het Amerikaanse Bal-A-Vis-X trainingsprogramma. Dit trainingsprogramma bestaat uit oefeningen met speciale balletjes. De oefeningen zijn uitdagend, ook voor hen die behoefte hebben aan bewegend leren. De linker- en rechterhersenhelft, en ook de ogen, oren, handen en voeten moeten flink met elkaar samenwerken. Een goede concentratie bevordert de coördinatie van het lichaam. Thuis gaan de kinderen elke dag 5 à 10 minuten aan de slag met thuiswerkopdrachten.