banner

Het herkennen en erkennen van je eigen gevoelens en die van een ander, waardoor je nog beter met jezelf en anderen kan omgaan.

Maak jezelf weerbaarder

Bij de weerbaarheidstraining SAMEN STERK leren de kinderen nog meer gebruik te maken van hun fysieke, verbale en mentale mogelijkheden om in lastige situaties beter voor zichzelf op te komen. Bij de weerbaarheidstraining SAMEN STERK worden er tal van vaardigheden aangeleerd om conflictsituaties te herkennen en daar op een handige doeltreffende manier mee om te gaan. Tevens is er veel aandacht voor het voelen en versterken van eigen kracht. Wanneer je je eigen kracht weer ervaart en zelfs vergroot sta je in conflictsituaties veel sterker. Je kan met behulp van de aangereikte oplossingsstrategieën verschillende situaties op een bevredigende manier oplossen. Wanneer je duidelijk en krachtig aangeeft waar je grenzen liggen schept dat voor beide partijen duidelijkheid. Deze duidelijkheid voorkomt escalatie bij conflictsituaties. Wel belangrijk is de manier waarop je iets zegt.

Oplossingsstrategieën van de weerbaarheidstraining Samen Sterk

Elke oplossingsstrategie bestaat uit 4 stappen. Ze worden stapsgewijs behandeld en ingeoefend.

  • Luisteren
  • Uitpraten
  • Afkoelen
  • Negeren
  • Excuses maken
  • Hulp vragen
  • Bemiddelen
  • Onderhandelen

Deze oplossingsstrategieën worden door middel van energizers, praatplaten, werkboek, ervaringsgerichte oefeningen, memoryspellen, kwartetspellen etc. elke trainingsbijeenkomst stapsgewijs verder uitgewerkt. Naast de bovengenoemde oplossingsstrategieën is er aandacht voor de ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Het belangrijkste doel van de weerbaarheidstraining Samen Sterk is dat een kind weer positief over zichzelf en de ander leert denken. Hierdoor hebben kinderen minder last van sociale stress. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en zitten weer beter in hun vel. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen na het volgen van de weerbaarheidstraining zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is dat kinderen niet alleen meer zelfvertrouwen hebben gekregen, beter voor zichzelf kunnen en durven op te komen maar vooral ook dat zij de aangereikte handvatten handig en snel kunnen en durven in te zetten in diverse sociale situaties. Hierdoor komt er tijd en energie vrij voor het leren. Ze hoeven nu minder aandacht te schenken aan hun omgeving en wat anderen eventueel zouden kunnen denken. Er is meer aandacht voor het leren leren.