banner

Het leren heeft wel een begin maar geen eind.

Begeleiden en omgaan met faalangst bij kinderen en tieners

Het aantal kinderen dat last heeft van faalangst is groter dan wij denken. Het is een groeiend probleem in een tijd dat er steeds meer van kinderen wordt verwacht. Kinderen geven wel signalen af, maar vaak kunnen dit heel tegenstrijdige signalen zijn. Op school signaleren leerkrachten weer andere signalen dan ouders zelf thuis ervaren en omgekeerd. Het kan ook voorkomen dat ouders wel merken dat er iets mis is maar niet precies kunnen benoemen waar de oorzaak zit. Om deze situaties te voorkomen en om ouders meer inzicht te geven omtrent faalangstig gedrag biedt de praktijk een workshop voor ouders.

Tijdens de workshop voor ouders worden de volgende aspecten behandeld:

  • Bewustwording van ouders vergroten met betrekking tot faalangst. Ouders stil laten staan bij de faalangst van hun kinderen; zowel bij kinderen die onderpresteren als kinderen die goed presteren maar lichamelijke klachten hebben
  • Meer aandacht voor signalen van faalangstige kinderen. Je bevordert hierdoor het positief zelfbeeld van de kinderen alsmede het positief gedrag thuis en op school
  • Ouders zien veel signalen en tactieken die faalangstige kinderen gebruiken maar leggen niet altijd de connectie met faalangst
  • Ouders zelf weer laten ervaren wat onzekere situaties met een mens kan doen (lichamelijke reacties)
  • Verrijkingstheorie met betrekking tot faalangst

Ga naar het Contactformulier voor een vrijblijvende informatie- en/of offerteaanvraag.